A video posted by Winston the White Corgi (@winstonthewhitecorgi) on